Tjänster

Många av oss har gamla fotografier som ligger i lådor eller album. Detta är våra minnen – kanske till och med dina föräldrars eller mor- och farföräldrars minnen. Det är unika bilder som är viktiga att spara så att våra barn och barnbarn kan få ta del av dem. 
Något som man bör tänka på är att fotografier på papper har en bestämd livslängd. Om man vill spara sina gamla unika bilder är det lönt att digitalisera fotografierna. De kanske till och med har blivit skadade - jag kan hjälpa till att scanna bilderna men även att restaurera dem. Ta bort fläckar, pennstreck, laga skador etc.

Kontakta mig så kan jag berätta mera. Jag kommer att lägga upp några exempel på bilder som jag har försökt återskapa. 
Jag innehar F-skattsedel